دفاتر طراحی

نام دفتر  طراحی
نام مسئول وضعيت تلفن۱ تلفن ۲ همراه آدرس
 شماره يک نصر الله احراري فعال ۳۲۳۴۲۵۵۱ ۳۲۳۴۲۵۵۲ ۹۱۵۵۶۱۰۷۷۱ خیابان محلاتی حد فاصل معلم و غفاری پلاک ۲۶ طبقه اول
 شماره دو رمضان احمدي فعال ۳۲۴۲۵۲۱۰ ۳۲۲۲۵۳۴۲ ۹۱۵۱۱۱۵۸۶۵ مدرس ۲۸ یا پاسداران ۷ پلاک ۴۴
شماره سه فريد فروزانفر فعال ۳۲۲۳۵۴۰۰ ۹۱۵۵۶۱۹۸۶۰ ۹۱۵۱۶۱۴۸۱۹ خیابان معلم – معلم ۱۳ – پلاک ۲۰
 شماره چهار محمد حسين زراعتکار فعال ۳۲۴۰۲۰۰۷-۹ ۹۱۵۵۶۱۳۲۹۶ مفتح ۲۹ پلاک ۳۵
شماره پنج حسين رضواني خراشاد فعال ۳۲۲۲۳۳۳۱ ۹۱۵۱۶۱۳۶۳۳ خیابان دانشگاه- روبه روي سازمان دارايي
شماره شش فرشته صندوقی فعال ۳۲۴۲۱۵۰۲ ۹۱۵۵۶۲۶۹۳۳ ۹۳۶۳۳۲۸۸۲۶ بین مدرس ۳۷ و چهارراه سیلو
 شماره هفت احمد کاظميان فعال ۳۲۲۲۳۴۹۱ ۹۱۵۷۲۶۸۳۹۵ ۹۱۵۹۵۹۱۷۳۷ قدس شرقی بین معلم و غفاری روبروی قدس ۱۹پلاک ۵۶
 شماره هشت غلامرضا زينلي فعال ۳۲۲۲۳۰۲۲ ۳۲۲۳۸۰۸۱ ۹۱۵۵۶۲۰۸۶۸ میدان ابوذر جنب شهرداری
شماره نه مهدي پور حاجي فعال ۳۲۲۲۸۰۳۱ ۹۱۵۱۶۱۱۲۴۷ ابوذر ۱-پلاک ۲- جنب شهرداري
شماره ده اسدا… سليم فعال ۳۲۲۳۷۴۰۵ ۹۱۵۱۶۱۳۳۶۸ خيابان مدرس نبش مدرس ۳ ساختمان كرماني طبقه ۴
 شماره يازده غلامرضا بني اسدي مقدم فعال ۳۲۴۳۷۷۷۶ ۹۱۵۱۶۱۴۹۶۹ خیابان پاسداران- بین پاسداران ۵ و بیست متری سوم
 شماره دوازده محمد عابديني فعال ۳۲۲۳۴۳۴۳ ۹۱۲۳۰۱۷۵۹۲ بين مدرس ۳ و ۵- ساختمان سرو- طبقه سوم- واحد ۶
 شماره سيزده محمدجواد عابدینی فعال ۳۲۲۲۰۹۹۹ ۹۱۲۲۹۹۸۷۴۶ ۹۱۵۶۶۶۰۶۸۹ مدرس ۶ پلاك ۳۴ طبقه ۲
شماره چهارده محمد حسين بهروان فعال ۳۲۲۳۶۲۳۳ ۹۳۵۵۱۱۹۲۲۴ ۹۱۵۱۶۱۱۲۰۱ بیست متری دوم شرقی مدرس پلاک ۸۵
 شماره پانزده حسنيه هروي فعال ۳۲۴۴۴۹۱۹ ۹۱۵۵۱۰۹۸۶۶ حاشيه ميدان جانبازان- نبش پاسدران ۴۸- پلاک ۳۶- طبقه دوم
شماره شانزده علیرضا برزگری فعال ۳۲۳۴۲۴۲۴ ۰۹۱۵۵۶۲۳۶۱۲ نبش خیایان شهید محلاتی و غفاری طبقه فوقانی نشر پویا
شماره هفده حسین توکلی فرد فعال ۳۲۴۴۴۵۱۶ ۹۱۵۱۶۳۸۸۱۸ بیست متری سوم شرقی پلاک ۵۶
 شماره هجده غيرفعال
 شماره نوزده مهدي صباغي فعال ۳۲۲۳۷۹۴۱ ۹۱۵۱۶۰۷۲۴۱ ۹۱۵۱۶۰۷۲۴۱ خیابان مدرس -مدرس ۸ طبقه دوم دفتر اسناد رسمی شماره ۸
 شماره بيست محمد شبانی فعال ۳۲۴۲۰۲۴۸ ۹۱۵۱۶۴۳۹۹۴ خیابان معلم – فردوسی بعد از بوستان سرو
شماره بيست و يك غیرفعال
 شماره بيست و دو امير محمد بي باک فعال ۳۲۲۲۵۳۴۲ ۹۱۵۳۶۳۴۴۵۶ ۹۱۵۱۶۱۵۳۴۰ مدرس ۳ پلاک ۸
شماره بيست و سه سيده پريسا سروريان فعال ۳۲۲۳۴۳۳۳ ۹۳۳۶۳۶۹۵۰۱ خيابان مدرس ۶ پلاك ۵۴
 بيست و چهار مليحه کامکار دلاکه فعال ۳۲۲۳۶۲۳۳ ۹۱۵۳۶۲۱۲۵۴ بیست متری دوم شرقی مدرس پلاک ۸۵
شماره بيست و پنج سرمه سجادي فعال ۳۲۴۴۰۱۵۵ ۹۱۵۵۶۱۷۱۵۰ ۹۱۵۸۶۵۳۰۴۲ بین پاسداران ۹ و ۱۱ روبروی شهرداری
 شماره بيست و شش سیدرضا سرافرازی فعال ۳۲۴۲۵۲۱۰ ۹۱۵۳۶۲۰۱۲۰ مدرس ۲۸ یا پاسداران ۷ پلاک ۴۴
 شماره بيست و هفت محسن بهدانی فعال ۳۲۲۲۱۱۴۹ ۹۱۵۱۶۰۴۱۳۶ بین مدرس ۳و۵ ساختمان صبا طبقه سوم
 شماره بيست و هشت عطاا… قادری فعال ۳۲۴۳۵۰۵۱ ۹۱۵۱۶۱۵۳۶۵ بلوار سجادشهر نبش سجاد ۳۳ پلاک ۴۸
 شماره بيست و نه سیده فاطمه سیدیزدی فعال ۹۱۵۴۶۹۸۰۶۴ خیابان فردوسی پلاک ۷۰طبقه دوم
شماره سی غیرفعال
شماره سی و یک محسن حسنی طبس فعال ۳۲۴۴۴۷۵۲ ۹۱۵۸۶۵۳۰۴۲ بیست متری چهارم(خیابان طهماسبی)روبروی خیابان عدالت
شماره سی و دو صادق بینا فعال ۳۲۴۳۵۸۹۷ ۹۱۵۳۰۷۶۳۴۸ آزادگان ۴ پلاك۳۲
شماره سی وچهار محمد شبانی فعال ۳۲۲۱۰۱۲۶ ۹۱۵۳۶۳۴۴۵۶ ۹۱۵۱۶۴۳۹۹۴ بیست متري اول شرقی – مجتمع تجاري الماس – طبقه دوم واحد ۲
شماره سی و پنج مرتضی براتی فعال ۳۲۲۳۲۸۰۹ ۹۱۰۵۰۹۱۵۵۷ ۹۱۵۱۶۴۰۸۱۸ صیاد شیرازی-مجتمع های تجاری میرداماد-پلاک ۸۶ طبقه اول

 

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.