نظر سنجی دوره های آموزشی

دوره های ارتقاء پایه عمران


عمران نظارت 3 به 2

عمران نظارت 2 به 1

دوره های ارتقاء پایه معماری


معماری نظارت و طراحی 2 به 1

معماری نظارت و طراحی 3 به 2

دوره های ارتقاء پایه مکانیک


مکانیک نظارت و طراحی  3 به 2

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.