نمایندگی های استان

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان بشرویه

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره
مهدی قاسمی مسئول نمایندگی
۰۹۱۲۸۰۲۶۹۹۲
ادریس حسین زاده خرانه دار ۰۹۱۵۵۰۷۷۹۲۶

 

نشانی بشرویه – بلوار انقلاب-طبقه فوقانی ساختمان زرافشان
تلفن ۰۵۶-۳۲۷۸۵۵۴۴
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۵۸۰۰۵

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR820190000000213081958005

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۶۵۹۶

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان سرایان

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
مهران طاهرپور کلانتری رئیس ۰۹۳۵۲۲۲۴۱۳۵
مجتبی مصطفی پور نائب رئیس ۰۹۱۲۸۴۴۰۲۵۶
علی راهی  خزانه دار ۰۹۱۵۱۱۴۱۴۴۶

 

نشانی سرایان – ابتدای بلوار ولیعصر – جنب بانک مسکن
تلفن ۰۵۶۲۸۲۲۶۵۲۴
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۶۲۰۰۰

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR810190000000213081962000

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۷۱۶

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان سربیشه

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره
سعید داوری مسئول نمایندگی
۰۹۱۵۳۶۱۱۲۲۳

 

نشانی سربیشه – خیابان شهدا – نبش شهدای ۳ – پلاک ۱
تلفن ۰۵۶۳۲۶۶۴۹۶۷
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۸۱۹۶۶۰۰۳

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR58019000000021381966003

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۶۸۲۰

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان درمیان

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره
علی قربانی راد مسئول نمایندگی
۰۹۱۵۳۶۳۶۸۹۴

 

نشانی درمیان – اسدیه – بلوار وحدت – وحدت ۱۵
تلفن ۰۵۶۳۲۱۲۴۷۶۵
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۶۱۰۰۲

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR610190000000213081961002

شماره حساب بانک ملت ۵۷۱۴۰۳۹۳۷۱

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان طبس

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
عباس عباسی رئیس ۰۹۱۳۲۵۳۳۴۴۱
عباس لعل نائب رئیس ۰۹۱۳۳۵۶۲۶۹۴
اسدا… قادری دبیر  ۰۹۱۳۲۵۳۳۰۳۶
سید سعید صادق زاده عضو ۰۹۱۳۳۵۵۱۴۲۲
جواد نوری زاده مشاور ۰۹۱۳۳۵۰۱۶۹۲

 

نشانی طبس – بلوار معلم – جنب مسجد امام رضا (ع)
تلفن ۰۵۶۳۲۸۲۳۷۶۵
وبسایت  www.tabasnezam.ir
پست الکترونیک info@tabasnezam.ir
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۶۹۰۰۸

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR150190000000213081969008

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۰۶۴

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان فردوس

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
علی سروری رئیس ۰۹۱۵۳۳۵۷۵۲۴
حسین محجور نائب رئیس ۰۹۱۵۳۳۵۷۲۴۶
محمد اسماعیل معراجی خزانه دار ۰۹۳۵۲۳۳۸۳۰۴
اقدس کرم پور عضو ۰۹۱۵۳۶۱۹۰۹۴
محمد رضوانی نصب عضو ۰۹۱۵۵۳۴۳۸۲۴

 

نشانی فردوس  – خیابان امام خمینی – نبش امام خمینی ۱۴
تلفن ۰۵۶۳۲۷۲۶۶۰۶
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۷۰۰۰۹

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR510190000000213081970009

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۳۸۵

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان قائن

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
محمد جواد حیدری رئیس ۰۹۱۵۵۶۱۱۵۰۴
مجید اکبر پور نائب رئیس ۰۹۱۵۳۶۲۵۹۲۸
محمدحسن زارع خزانه دار ۰۹۱۵۱۶۲۵۲۱۹
محمد اسماعیل پور مقدم مسئول دفتر گاز ۰۹۱۵۳۶۲۱۰۷۸
سیدجواد جوادپور عضو ۰۹۱۵۵۶۱۸۸۴۵

 

نشانی قائن – بلوار آزادگان – پایین تر از شهرداری
تلفن ۰۵۶۲۵۲۶۰۴۵۲
وبسایت www.ghaen-nezam.ir
پست الکترونیک info@ghaen-nezam.ir
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۷۲۰۰۵

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR910190000000213081972005

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۵۰۲

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان نهبندان

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره
جواد خیردوست مسئول نمایندگی
۰۹۱۵۳۶۱۹۰۲۲

 

نشانی نهبندان – شهید رجائی – روبروی اداره بازرگانی – طبقه اول – پلاک ۶۶
تلفن ۰۵۶۳۲۶۲۴۴۵۷
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۲۹۹۹۲۳۶۰۰۷

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR610190000000212999236007

شماره حساب بانک ملت ۵۶۵۰۹۴۸۲۷۲

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.