هیئت رئیسه

 غلامرضا توکلی
رئیس سازمان
کارشناس ارشد عمران
۰۹۱۵۱۶۱۴۸۹۶
Eng.tavakoli@nezam-kj.ir
 فرید فروزانفر
نائب رئیس اول
کارشناس ارشد معماری
۰۹۱۵۱۶۱۴۸۱۹
Eng.foroozanfar@nezam-kj.ir
 عباس عامری
نائب رئیس دوم
کارشناس ارشد معماری
۰۹۱۳۳۵۵۱۵۹۹
Eng.ameri@nezam-kj.ir
 محمدرضا امینی
خزانه دار
کارشناس عمران
۰۹۱۵۱۶۱۱۶۶۹
Eng.amini@nezam-kj.ir
محمد اکبری
دبیر
دکتری نقشه برداری
۰۹۱۵۳۶۱۶۶۹۶
Eng.akbari@nezam-kj.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.