کمیته سیما و منظر شهری

نام و نام خانوادگی سمت
حسنیه هروی رئیس
الهام کریم زاده مطلق دبیر
سیدمهدی رونقی عضو
حمید فخیم زاده عضو
مهدی زراعتکار عضو
میثم مودی عضو
مصطفی مالکی عضو

برنامه جلسات  کمیته سیما و منظر شهری

سه شنبه  یک هفته درمیان   ساعت ۱۳:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.