کمیته سیما و منظر شهری

نام و نام خانوادگی سمت
عباس عامری رئیس
فروغ عباسپور دبیر
پیمان پیرعطا عضو
سمیه بیکی عضو
علی کریمدادی عضو
اکرم کمیلی عضو
سید مهدی رونقی عضو

برنامه جلسات  کمیته سیما و منظر شهری

سه شنبه  یک هفته درمیان   ساعت ۱۳:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.