کمیته فرهنگی رفاهی

نام و نام خانوادگی سمت
سیدمحمدرضا فاطمی رئیس
سمانه سالاری دبیر
پریسا جمشیدی عضو
محمد هادی کمیلی عضو
محمد عباس نیا طهرانی عضو

برنامه جلسات  کمیته فرهنگی رفاهی

یک شنبه دوهفته درمیان   ساعت ۱۲:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.