کمیته نظارت عالیه گاز

نام و نام خانوادگی سمت
میلاد صباغ سبزوار رئیس
امین ثقفی دبیر
وحیدرضا اقبالی عضو
محمد مهدی هادیان گل عضو
رحمان محمودی عضو
مهران مهرآرا عضو

برنامه بازدید کمیته نظارت عالیه گاز

دوشنبه دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.