کمیته نظارت عالیه مکانیک

نام و نام خانوادگی سمت
محمدرضا بیکی رئیس
مهدی صباغی دبیر
حسن کاظمی عضو
مهدی غلامی عضو
محمدرضا نیک شعار عضو
حسن فرهمند راد عضو

برنامه بازدید کمیته نظارت عالیه مکانیک

چهارشنبه   دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.