پیام های تبریک

پیام های تبریک

 


جناب  آقای مهندس محمد تاجی 

انتصاب شایسته جنابعالی را سمت "رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان بیرجند"

تبریک عرض نموده همواره موفق و پیروز باشید.


جناب آقای مهندس محمد فرهادی تبریک جامعه مهندسی استان را در انتصاب جنابعالی  به سمت
 سرپرست نعاونت عمرانی استانداری 

که نشان از شایستگی و توانمندی جنابعالی میباشد را پذیرا باشید.


سرکار خانم مهندس نفیسه نخعی

 تبریک جامعه مهندسی استان را در انتصاب جنابعالی  به سمت

 مدرکل دفتر امور بانوان استانداری

که نشان از شایستگی و توانمندی جنابعالی میباشد را پذیرا باشید.


 

جناب آقای مهندس قباد گنجی

عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

تبریک جامعه مهندسی را در انتخاب بجا و شایسته شما به عنوان

 رئیس هیئت کوهنوردی استان  را  پذیرا باشید


جناب آقای مهندس حمیدرضا اطمینانی 
 #تبریک جامعه مهندسی استان را در 
انتصاب جنابعالی  به سمت مشاور استاندار
که نشان از شایستگی و توانمندی جنابعالی میباشد را پذیرا باشید.

جناب آقای مهندس محمد فرهادی #تبریک جامعه مهندسی استان را در 

انتصاب جنابعالی  به سمت

 مدیر کل دفتر فنی-امور عمرانی استانداری 

که نشان از شایستگی و توانمندی جنابعالی میباشد را پذیرا باشید.


سرکار خانم مهندس نفیسه نخعی

 

 #تبریک جامعه مهندسی استان را در

انتصاب جنابعالی  به سمت

 سرپرست دفتر امور بانوان استانداری

که نشان از شایستگی و توانمندی جنابعالی میباشد را پذیرا باشید.تعداد بازدید این صفحه :5391
تاریخ انتشار صفحه : 1395/05/23

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/24 10:44:31


Power by : RAAKCMS