معرفی هیات مدیره

 

 

غلامرضا توکلی

رئیس سازمان
کارشناس ارشد عمران

09151614896
Eng.tavakoli@nezam-kj.ir

                 

فرید فروزانفر

نائب رئیس اول
کارشناس ارشد معماری

09151614819
Eng.foroozanfar@nezam-kj.ir

                  

عباس عامری

نائب رئیس دوم
کارشناس ارشد معماری

09133551599

Eng.ameri@nezam-kj.ir

 

 

         

 

       
 

محمدرضا امینی

خزانه دار
کارشناس عمران

09151611669
Eng.amini@nezam-kj.ir

   

محمد اکبری

دبیر
دکتری نقشه برداری

0915
3616696
Eng.akbari@nezam-kj.ir

   

سیدرضا سرافرازی

عضو
دکتری عمران

0915
3620120
Eng.sarafrazi@nezam-kj.ir

 

 

     

 

           
 

سیدمحمدرضا فاطمی

عضو
کارشناس برق

0915
1614714
Eng.fatemi@nezam-kj.ir

   

سیده بنفشه میرکاظمی

عضو
کارشناس عمران

09155618173
Eng.mirkazemi@nezam-kj.ir

   

محسن نصرآبادی

عضو
کارشناس مکانیک

0915
3612034
Eng.nasrabadi@nezam-kj.ir

                     

تعداد بازدید این صفحه :7595
تاریخ انتشار صفحه : 1395/07/06

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/24 10:44:31


Power by : RAAKCMS