معرفی هیات رئیسه

 

 

                         

غلامرضا توکلی

رئیس سازمان

 


09151614896
Eng.tavakoli@nezam-kj.ir

  

 

  

 

 

   

 

 


                 

فرید فروزانفر

نائب رئیس اول

 


09151614819
Eng.foroozanfar@nezam-kj.ir

                  

عباس عامری

نائب رئیس دوم

 


09133551599

Eng.ameri@nezam-kj.ir

 

 

         

 

       
   

 


   

محمدرضا امینی

خزانه دار

 

 


09151611669

Eng.amini@nezam-kj.ir

   

محمد اکبری

دبیر

 


09153616696

Eng.akbari@nezam-kj.ir

 

 

     

 

   

 

 

 

 


تعداد بازدید این صفحه :6161
تاریخ انتشار صفحه : 1395/09/01

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/24 10:44:31


Power by : RAAKCMS