معرفی شورای انتظامی

اعضای شورای انتظامی


♦ آقای مهندس حسن هوشمندی

سمت : رئیس


♦ آقای مهندس محمد خوشنام

سمت : نائب رییس


♦ آقای مهندس بهروز حسین آبادی

سمت : عضو


♦ آقای مهندس رمضان احمدی

سمت : عضو


♦ آقای عباس داریوش

سمت : عضو قضاییی


♦ آقای مهندس علیرضا توانا

سمت : دبیرتعداد بازدید این صفحه :5717
تاریخ انتشار صفحه : 1395/09/01

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/24 10:44:31


Power by : RAAKCMS