شورای حل اختلاف

 

اعضاء هیات حل اختلاف


♦ آقای مهندس اسدا... جلال زاده

سمت : رئیس


♦ آقای مهندس علی مهرورزان

سمت : عضو اصلی


♦ آقای مهندس محمد هادی کمیلی

سمت : عضو اصلی


♦ آقای مهندس وحید داعی

سمت : عضو جانشین


♦ آقای مهندس مهدی دادگر

سمت : عضو جانشین


♦ خانم مهندس طیبه هاشمی مقدم

سمت : عضو جانشین
تعداد بازدید این صفحه :12550
تاریخ انتشار صفحه : 1389/01/01

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/24 10:44:31


Power by : RAAKCMS