بازرسان

 فهرست بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

 

 

 

 

 
 

 محمدرضا بیکی

 بارس اصلی


 


09151607148
eng.beyki@nezam-kj.ir                  

 

  

                     

 

 حسین بهشتی نژاد

 بازرس اصلی

 


09151616097
eng.beshtinejad@nezam-kj.ir

   

 


 

♦ آقای مهندس محمد رضا علمی

سمت : بازرس علل البدل

 


 


تعداد بازدید این صفحه :14081
تاریخ انتشار صفحه : 1389/01/01

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/24 10:44:31


Power by : RAAKCMS