پرسنل اداری


 

نام نام خانوادگی مسئولیت شماره داخلی
ملیحه اختر مسئول دفتر ریاست 11
سمانه اکبری دبیرخانه -
مرتضی تلواری کارشناس نظارت عالیه 18
علیرضا توانا دبیر شورای انتظامی 26
صفر رضایی خدمات  27
سمانه سالاری مسئول روابط عمومی و امور بین الملل 28
حمید سزاوار مسئول انفورماتیک 13
فاطمه شمسی نژاد مسئول امور گاز 17
محمدرضا شورستانی کارشناس واحد شناسنامه فنی ملکی 23
ساره صائب دبیرخانه 34
محمد عباس نیا طهرانی گروه های تخصصی وکمیته ها-اموررفاهی،ورزشی 29
احسان  عرب مسئول کارپرداز 31
سمانه علیزاده مسئول واحد ارجاع کار 30
آتنا  فرمهر مسئول آموزش و خدمات مهندسی 32
علیرضا فریدونی مسئول امور مالی سازمان 16
سید ابراهیم کاظمی  مسئول شناسنامه فنی و ملکی ومجریان ذیصلاح 27
علیرضا مزیدی مسئول واحد کنترل نقشه 24
مریم معصومی مفرد حسابدار -
زهرا مهدوی نیا حسابدار 15
مژگان مهدیزاده متصدی امور گاز -
علیرضا یونسی کمک حسابدار 16

 

 تعداد بازدید این صفحه :5792
تاریخ انتشار صفحه : 1395/10/01

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/24 10:44:31


Power by : RAAKCMS