ابلاغیه های دفاتر طراحی

گاز و نحوه نصب کنتور برق

 ابلاغ تغییرات در فرم شماره یک معرفی مالک به شرکت توزیع برق

درخواست اعلام در صورت آمادگی جهت طراحی در شهرهای استان

یین نامه ۲۸۰۰

الزام انجام آزمایشات ژئوتکنیک برای ساختمانهای گروه ج از تاریخ ۱۵/۱۰/۹۶

ابلاغ نامه ۱۲۵۲۱ در خصوص رعایت نکات فنی در طراحی ها

مصوبات شورای فنی جهت اجرا در خصوص کنترل استانداردهای لازم

اعلام برگزاری دوره آموزشی رایگان ETABS9 , SAFE8 برای مهندسین محاسب با ظرفیت محدود

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

درخواست طراحی سیستم جداسازی و بازچرخانی فاضلاب خاکستری در مجتمع های مسکونی توسط دفاتر طراحی

الزام انجام آزمایشات ژئوتکنین برای ساختمانهای گروه ج و د

قابل توجه کلیه مسئولین دفاتر طراحی ( ابلاغ نامه شماره  ۴۷۲۵  مورخ ۰۴-۰۴-۹۶ )  

دانلود آیین نامه ارزیابی عملکرد دفاتر طراحی

دانلود درخواست لحاظ نمودن موارد نظرات نظارت عالیه ماده ۳۵ و گروه کنترل سازه 

الزام به طراحی مجدد و پرداخت حق الزحمه طراحی در صورت هرگونه تغییر در نقشه های معماری و به تبع آن تغییر در نقشه های مکانیک و برق

ابلاغ مصوبه (رعایت طراحی نقشه ها)

ابلاغ مصوبه (ضوابط پیش آمدگی)

ابلاغ در خصوص طراحی نقشه برداری

دستورالعمل نحوه ارائه خدمات طراحی نقشه برداری

چک لیست دفاتر طراحی

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.