ارکان سازمان

 

 عباس عامری
رئیس سازمان
کارشناس ارشد معماری
۰۹۱۳۳۵۵۱۵۹۹
Eng.ameri@nezam-kj.ir
 محسن نصرآبادی
نائب رئیس اول
کارشناس مکانیک
۰۹۱۵۳۶۱۲۰۳۴
Eng.nasrabadi@nezam-kj.ir
 علیرضا نیک شعار
نائب رئیس دوم
کارشناس ارشد برق
۰۹۱۵۱۶۱۴۱۳۸
Eng.nikshoar@nezam-kj.ir
 عبدالواحد صالحی
خزانه دار
کارشناس عمران
۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۷
Eng.salehi@nezam-kj.ir
 علی بهدانی
دبیر
کارشناس عمران
۰۹۱۵۱۶۱۴۹۷۰
Eng.behdani@nezam-kj.ir
محمدرضا نسیمی
عضو
کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری
۰۹۱۵۵۶۲۳۰۷۶
Eng.nasimi@nezam-kj.ir
محمدرضا کارجو
عضو
کارشناس عمران
۰۹۱۵۳۴۱۶۴۸۸
Eng.karjo@nezam-kj.ir
ذوالفقار آهنی
عضو
کارشناس ارشد عمران
۰۹۱۵۵۶۱۰۰۵۷
Eng.ahani@nezam-kj.i
 یداله محمودی
عضو
کارشناس ارشد عمران
۰۹۱۵۵۶۲۲۱۲۸
Eng.komeyli@nezam-kj.i
     

محمدرضا فاطمی
بازرس اصلی

۰۹۱۵۱۶۰۷۱۴۸
eng.fatemi@nezam-kj.ir


ولی الله جعفری
بازرس اصلی
۰۹۱۵۱۴۳۰۲۲۹
eng.jafari@nezam-kj.ir
نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس حسن هوشمندی رئیس
 آقای مهندس رمضان احمدی نائب رییس
آقای مهندس اسدالله جلال زاده عضو
 آقای مهندس عبدالرشید حسنی عضو
آقای عباس داریوش عضو قضاییی
آقای مهندس محمدرضا شورستانی دبیر

جهت دریافت گزارش بازرسی سال ۱۳۹۹ اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت تفریـغ بودجه ۱۳۹۹ اینـجا کلیـک نمایید.

جهت دریافت بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ اینجا کلیک نمایید.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.