شورای حل اختلاف

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس اسدا… جلال زاده رئیس
آقای مهندس علی مهرورزان عضو اصلی
آقای مهندس محمد هادی کمیلی عضو اصلی
آقای مهندس وحید داعی عضو جانشین
آقای مهندس مهدی دادگر عضو جانشین
خانم مهندس طیبه هاشمی مقدم عضو جانشین

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.