شورای حل اختلاف

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس محمدرضا علمی رئیس
آقای مهندس محسن بهدانی نائب رییس
آقای مهندس محمد هادی کمیلی عضو اصلی
آقای مهندس محمد شبانی عضو اصلی
آقای مهندس محمدعلی قلاسی عضو اصلی
آقای مهندس حسینعلی بخشی عضو اصلی
آقای مهندس محمدرضا شورستانی دبیر

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.