نمایندگی های استان

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان بشرویه

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره
مهدی قاسمی مسئول نمایندگی
۰۹۱۲۸۰۲۶۹۹۲

 

نشانی بشرویه – بلوار انقلاب-طبقه فوقانی ساختمان زرافشان
تلفن ۰۵۶-۳۲۷۸۵۵۴۴
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۵۸۰۰۵

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR820190000000213081958005

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۶۵۹۶

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان سرایان

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
مهران طاهرپور کلانتری رئیس ۰۹۳۵۲۲۲۴۱۳۵

 

نشانی سرایان – ابتدای بلوار ولیعصر – جنب بانک مسکن
تلفن ۰۵۶۲۸۲۲۶۵۲۴
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۶۲۰۰۰

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR810190000000213081962000

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۷۱۶

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان طبس

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
سید سعید صادق زاده رئیس ۰۹۱۳۳۵۵۱۴۲۲
علیرضا اللهی عامل خزانه دار ۰۹۱۳۳۵۵۰۰۸۱
سیدعلی علوی عضو عمران کمیته فنی و مسئول واحد آموزش ۰۹۱۳۱۵۶۸۹۹۴
ابوالفضل صدقی عضو برق کمیته فنی و دبیر دفتر نمایندگی ۰۹۱۳۲۵۳۲۲۰۳
اسدالله قادری عضو مکانیک کمیته فنی و مسئول گاز دفتر نمایندگی ۰۹۱۳۲۵۳۳۰۳۶

 

نشانی طبس – بلوار معلم – جنب مسجد امام رضا (ع)
تلفن ۰۵۶۳۲۸۲۳۷۶۵
وبسایت  www.tabasnezam.ir
پست الکترونیک info@tabasnezam.ir
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۶۹۰۰۸

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR150190000000213081969008

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۰۶۴

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان فردوس

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
عباسعلی غلامی رئیس ۰۹۱۵۱۳۴۲۵۹۱
محمدحسن مرادنیا عامل خزانه دار ۰۹۱۵۷۰۰۵۰۹۸

 

نشانی فردوس  – خیابان امام خمینی – نبش امام خمینی ۱۴
تلفن ۰۵۶۳۲۷۲۶۶۰۶
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۷۰۰۰۹

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR510190000000213081970009

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۳۸۵

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان قائن

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
جواد ایوبی مدیر
سیدجواد جوادپور عامل خزانه دار

 

نشانی شهرک آزادگان-خیابان پیروزی-نبش پیروزی ۴
تلفن ۰۵۶۳۲۵۶۶۳۸۲
وبسایت www.ghaen-nezam.ir
پست الکترونیک info@ghaen-nezam.ir
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۷۲۰۰۵

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR910190000000213081972005

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۵۰۲

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.