نمایندگی های استان

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان بشرویه

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره
مهدی قاسمی مسئول نمایندگی
۰۹۱۲۸۰۲۶۹۹۲
ادریس حسین زاده خرانه دار ۰۹۱۵۵۰۷۷۹۲۶

 

نشانی بشرویه – بلوار انقلاب-طبقه فوقانی ساختمان زرافشان
تلفن ۰۵۶-۳۲۷۸۵۵۴۴
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۵۸۰۰۵

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR820190000000213081958005

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۶۵۹۶

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان سرایان

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
مهران طاهرپور کلانتری رئیس ۰۹۳۵۲۲۲۴۱۳۵
مجتبی مصطفی پور نائب رئیس ۰۹۱۲۸۴۴۰۲۵۶
علی راهی  خزانه دار ۰۹۱۵۱۱۴۱۴۴۶

 

نشانی سرایان – ابتدای بلوار ولیعصر – جنب بانک مسکن
تلفن ۰۵۶۲۸۲۲۶۵۲۴
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۶۲۰۰۰

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR810190000000213081962000

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۷۱۶

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان طبس

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
عباس عباسی رئیس ۰۹۱۳۲۵۳۳۴۴۱
عباس لعل نائب رئیس ۰۹۱۳۳۵۶۲۶۹۴
اسدا… قادری دبیر  ۰۹۱۳۲۵۳۳۰۳۶
سید سعید صادق زاده عضو ۰۹۱۳۳۵۵۱۴۲۲
جواد نوری زاده مشاور ۰۹۱۳۳۵۰۱۶۹۲

 

نشانی طبس – بلوار معلم – جنب مسجد امام رضا (ع)
تلفن ۰۵۶۳۲۸۲۳۷۶۵
وبسایت  www.tabasnezam.ir
پست الکترونیک info@tabasnezam.ir
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۶۹۰۰۸

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR150190000000213081969008

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۰۶۴

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان فردوس

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
علی سروری رئیس ۰۹۱۵۳۳۵۷۵۲۴
حسین محجور نائب رئیس ۰۹۱۵۳۳۵۷۲۴۶
محمد اسماعیل معراجی خزانه دار ۰۹۳۵۲۳۳۸۳۰۴
اقدس کرم پور عضو ۰۹۱۵۳۶۱۹۰۹۴
محمد رضوانی نصب عضو ۰۹۱۵۵۳۴۳۸۲۴

 

نشانی فردوس  – خیابان امام خمینی – نبش امام خمینی ۱۴
تلفن ۰۵۶۳۲۷۲۶۶۰۶
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۷۰۰۰۹

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR510190000000213081970009

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۳۸۵

دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرستان قائن

 

اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره
جواد ایوبی مدیر
سیدجواد جوادپور خزانه دار

 

نشانی شهرک آزادگان-خیابان پیروزی-نبش پیروزی ۴
تلفن ۰۵۶۳۲۵۶۶۳۸۲
وبسایت www.ghaen-nezam.ir
پست الکترونیک info@ghaen-nezam.ir
شماره حساب شماره حساب بانک صادرات ۰۲۱۳۰۸۱۹۷۲۰۰۵

شماره حساب بانک صادرات- شبا IR910190000000213081972005

شماره حساب بانک ملت ۵۷۷۶۳۰۷۵۰۲

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.