هیئت رئیسه

 

 عباس عامری
رئیس سازمان
کارشناس  ارشد معماری
۰۹۱۳۳۵۵۱۵۹۹
Eng.ameri@nezam-kj.ir
 محسن نصرآبادی
نائب رئیس اول
کارشناس مکانیک
۰۹۱۵۳۶۱۲۰۳۴
Eng.nasrabadi@nezam-kj.ir
 علیرضا نیک شعار
نائب رئیس دوم
کارشناس ارشد برق
۰۹۱۵۱۶۱۴۱۳۸
Eng.nikshoar@nezam-kj.ir
 عبدالواحد صالحی
خزانه دار
کارشناس عمران
۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۷
Eng.salehi@nezam-kj.ir
علی بهدانی
دبیر
کارشناس عمران
۰۹۱۵۱۶۱۴۹۷۰
Eng.behdani@nezam-kj.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.