کارگروه پایش اخلاق حرفه ای

نام و نام خانوادگی سمت
غلامرضا توکلی رئیس
محمد اکبری دبیر
حسین عباسی عضو
محسن نصر آبادی عضو
سمیه بیکی عضو
بهروز حسین آبادی عضو
مهدی محمدی عضو
پریسا جمشیدی عضو

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.