کمیته ارزیابی عملکرد دفاتر طراحی

نام و نام خانوادگی سمت
سیدرضا سرافرازی عضو
فرید فروزانفر عضو
محمد رضا فاطمی عضو
محسن نصرآبادی عضو
محسن بهدانی عضو
محمدرضا امینی عضو

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.