کمیته امور اشتغال مهندسین فاقد پروانه

نام و نام خانوادگی سمت
محمدحسین زراعتکار رئیس
محمد عباس نیا طهرانی دبیر
حامد ملاکی عضو
سعید اقبالی عضو
سعید احتشام عضو
نیلوفر پرتوی عضو
محمدرضا ارغشی عضو
احسان آذریان عضو
حامد زنگویی عضو
رضا جهان بین عضو
ایمان حسین زاده عضو

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.