کمیته امور اشتغال مهندسین فاقد پروانه

نام و نام خانوادگی سمت
محمدرضا روانجو عضو
مجتبی تجلی عضو
آلا احراری عضو
ساره صایب عضو
فرزانه یوسفی عضو
حمیدرضا آزادمنش عضو
علی صفامنش عضو
علی بهدانی نماینده هیات مدیره

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.