کمیته انرژی، مصالح استاندارد و محیط زیست

نام و نام خانوادگی سمت
پیمان پیرعطا عضو
مصطفی اسماعیلی عضو
آسیه بهروان عضو
محسن نصرآبادی عضو
محمد رضا کارجو عضو
عبدالواحد صالحی نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته انرژی،مصالح استاندارد و محیط زیست

سه شنبه   یک هفته درمیان   ساعت ۱۲:۰۰

نهمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست (۹۵/۰۹/۳۰)

نهمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۳۰برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :

_ پیشنهاد برگزاری همایش در راستای ترویج استفاده از مصالح بومی استان به هیات مدیره

_بحث و بررسی در خصوص تشکیل کارگروه های ذیل مجوعه

_ بررسی نامه های واصله


هشتمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست (۹۵/۰۹/۱۵)
هشتمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۱۵ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ مطرح شدن پیشنهاداتی در خصوص فرهنگ سازی صرفه جویی مصرف انرژی و مراقبت از محیط زیست
_ پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک با اداره کل آموزش و پرورش استان در خصوص برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع محیط زیست و پلیس محیط زیست مدارس
_ بررسی نامه های واصله

هفتمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست (۹۵/۰۸/۲۵)
هفتمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز سه شنبه مورخ ۹۵/۸/۲۵ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ پیشنهاد به هیات مدیره در خصوص الزام برخی موارد مربوط به برق ساختمانها در راستای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

ششمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۸/۰۳)
ششمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۳ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ پیشنهاد به هیات مدیره در خصوص الزام عایق حرارتی سقف اول و سقف آخر ساختمانها
_ پیشنهاد به هیات مدیره در خصوص تعریف یک پروژه مطالعاتی و محاسبه انرژی ساختمان به دو روش کارکردی و تجویزی
_ پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان با اداره کل استاندارد و اقدام جهت تهیه پیش نویس
_ بررسی نامه های واصله

پنجمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۶/۲۴)
پنجمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۴ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ ارائه گزارشی از وضعیت استاندارد مصالح در استان توسط مهندس بهدانی
_ پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان اداره کل استاندارد، سازمان صنعت و معدن، نمایندگان گروههای تخصصی در خصوص ساماندهی وضعیت آسانسور
_ بررسی موارد متفرقه

چهارمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۶/۰۱)
چهارمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز دوشنبه مورخ۹۵/۶/۱ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ تصویب دیتایل های اجرایی از لحاظ مبحث ۱۹ و استعلام از گروه عمران در خصوص نحوه اجرا این نوع دیتایل ها
_ بررسی موارد متفرقه

سومین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۵/۱۳)
سومین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست روز چهارشنبه مورخ۹۵/۵/۱۳ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ بررسی دتایل های ارائه شده توسط آقای مهندس پیرعطا در راستای مبحث ۱۹
_ مقرر شد محاسبات انرژی دتایل های مصوب توسط آقای مهندس نصرآبادی انجام و جهت تصمیم گیری در جلسه آینده ارائه شود

دومین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۴/۰۲)
دومین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۴/۲ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ ابلاغ مواردی به دفاتر طراحی جهت مدنظر قراردادن در طراحی(رشته برق)
_ بحث در خصوص نامه ریاست سازمان در خصوص ارائه جزئیات معماری منطبق بر مبحث ۱۹
_مقرر شد پیگیری لازم جهت ارائه جزییات معماری توسط آقایان مهندس نصرآبادی و مهندس پیرعطا
_ آقای مهندس عامری مسئول پیگیری مسائل زیست محیطی
_ آقایان مهندس علمدار مقدم و مهندس بهدانی مسئول پیگیری استاندارد مصالح

اولین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۳/۲۰)
اولین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۳/۲۰برگزار گردید و بر اساس دستور کار جلسه آقای مهندس عباس عامری به عنوان رئیس و آقای مهندس محسن بهدانی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند. در ادامه دو فقره نامه واصل شده بررسی گردید.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.