کمیته ایمنی HSE و آسانسور

نام و نام خانوادگی سمت
حسن رضا چهکندی نژاد عضو
مریم سادات لطفی عضو
امیر شبانی گیو عضو
عباسعلی فرهمند عضو
محمدرضا نسیمی نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته ایمنی HSE و آسانسور

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.