کمیته ایمنی HSE و آسانسور

نام و نام خانوادگی سمت
علی کریمدادی رئیس
الهه کریم زاده دبیر
علیرضا پرتوی عضو
محمد رضا مودی عضو
ذولفقار آهنی عضو
محسن سلمانی مقدم عضو
مهران ملک نیا عضو
سعید حیدری عضو
اسما اختری عضو

برنامه جلسات کمیته ایمنی HSE و آسانسور

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.