کمیته دفاتر طراحی

نام و نام خانوادگی سمت
محمدرضا بیکی عضو
رضا ضیایی فرد عضو
محمد عابدینی عضو
مژگان حاتمی عضو
محسن حسنی طبس عضو
مهران داودی عضو
محمدرضا کارجو نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته دفاتر طراحی

دوشنبه   دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.