کمیته سازندگان مسکن و ساختمان

نام و نام خانوادگی سمت
سید بنفشه میر کاظمی رئیس
محمد فرخنده دبیر
مهدی علی آبادی عضو
محسن باقری نژاد عضو
احمدرضا غیبی عضو
محمد فدویان عضو
یاسر بهدانی عضو

برنامه جلسات کمیته مجریان ذیصلاح

سه شنبه  یک هفته درمیان   ساعت ۱۲:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.