کمیته سازندگان مسکن و ساختمان

نام و نام خانوادگی سمت
مهدی فدویان عضو
محمد فرخنده دبیر
مهدی علی آبادی عضو
یاسر بهدانی عضو
مهدی افشاری فر عضو
مهدی خراشادیزاده نماینده انجمن
عبدالواحد صالحی نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته مجریان ذیصلاح

سه شنبه  یک هفته درمیان   ساعت ۱۲:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.