کمیته سیما و منظر شهری

نام و نام خانوادگی سمت
سید مهدی رونقی عضو
حمید فخیم زاده عضو
علی اصغری عضو
حسین رضوانی عضو
نرجس محمدیان نیت عضو
محمدرضا نسیمی نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات  کمیته سیما و منظر شهری

سه شنبه  یک هفته درمیان   ساعت ۱۳:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.