کمیته سیما و منظر شهری

نام و نام خانوادگی سمت
حسنیه هروی رئیس
الهام کریم زاده مطلق دبیر
محمد حسین زراعتکار نماینده
سمانه سالاری نماینده-رابط(شهرداری)
سید مهدی رونقی عضو
حمید فخیم زاده عضو
مهدی زراعتکار عضو
میثم مودی عضو
مصطفی مالکی عضو

برنامه جلسات  کمیته سیما و منظر شهری

سه شنبه  یک هفته درمیان   ساعت ۱۳:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.