کمیته فرهنگی رفاهی

نام و نام خانوادگی سمت
محمد خوشنام رئیس
سمانه سالاری دبیر
حسین عباسی عضو
محمد عباس نیا طهرانی عضو
پریسا جمشیدی عضو
مجید چهکندی نژاد عضو
مهسا قائمی عضو
احمد سورگی عضو
مهدی محمدی عضو
رضی جعفر طباطبایی عضو
غلامحسین جهانی عضو
عطاالله قادری عضو
..

برنامه جلسات  کمیته فرهنگی رفاهی

یک شنبه دوهفته درمیان   ساعت ۱۲:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.