کمیته فرهنگی رفاهی

نام و نام خانوادگی سمت
محمد فدویان عضو
سمانه سالاری عضو
احمد سورگی عضو
الناز شیدری عضو
مریم کاهنی عضو
یدا… محمودی نماینده هیات مدیره
..

برنامه جلسات  کمیته فرهنگی رفاهی

یک شنبه دوهفته درمیان   ساعت ۱۲:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.