کمیته مجریان ذیصلاح

نام و نام خانوادگی سمت
سیده بنفشه میرکاظمی رئیس
مرتضی تلواری دبیر
محسن باقری نژاد عضو
الیاس نجارباشی عضو
محمدرضا فاطمی عضو

برنامه جلسات کمیته مجریان ذیصلاح

سه شنبه  یک هفته درمیان   ساعت ۱۲:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.