کمیته نظارت عالیه عمران

نام و نام خانوادگی سمت
سیده بنفشه میرکاظمی رئیس
محسن بهدانی دبیر
عباسعلی فرهمندراد عضو
غلامرضا جلالیان پور عضو
محمدرضا کارجو عضو
مهرا… احراری عضو
احمد رضایی عضو
مژگان پارسا عضو
ولی ا… جعفری عضو

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.