کمیته نظارت عالیه برق

نام و نام خانوادگی سمت
آرش حسین زاده عضو
مجید آذری سراب عضو
محمد رضا علمدار مقدم عضو
عاطفه درمیانی عضو

برنامه بازدید کمیته نظارت عالیه برق

چهارشنبه   دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.