کمیته نظام پیشنهادات

نام و نام خانوادگی سمت
محمد هادی کمیلی رئیس
ابراهیم عارفی مقدم دبیر
وحید ناصری نماینده
سید محسن رضوی عضو
علی سالاری عضو
علیرضا نصرآبادی عضو
فریبا خسروی عضو
مهدیه مرتضوی عضو

برنامه جلسات  کمیته نظام پیشنهادات

چهارشنبه   دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.