کارگروه پایش اخلاق حرفه ای

نام و نام خانوادگی سمت
غلامرضا توکلی رئیس
محمد اکبری دبیر
حسین عباسی عضو
محسن نصر آبادی عضو
سمیه بیکی عضو
بهروز حسین آبادی عضو
مهدی محمدی عضو
پریسا جمشیدی عضو
محمدرضا نسیمی نماینده هیات مدیره
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار