کمیته ارزیابی عملکرد سازندگان مسکن و ساختمان

نام و نام خانوادگی سمت
مهدی وحیدی رییس
ولی الله جعفری دبیر
مهدی محمدی عضو
محمدرضا گازارپور عضو
محسن بهدانی عضو
محمدحسن غلامی عضو
محمدرضا کارجو نماینده هیات مدیره
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار