کمیته انرژی، مصالح استاندارد و محیط زیست

نام و نام خانوادگی سمت
سیدرضا ذوالفقاری رییس
پیمان پیرعطا دبیر
مصطفی اسماعیلی عضو
محمدرضا کارجو عضو
محسن نصرآبادی عضو
آسیه بهروان عضو
عبدالواحد صالحی نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته انرژی،مصالح استاندارد و محیط زیست

سه شنبه یک هفته درمیان ساعت ۱۲:۰۰

نهمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست (۹۵/۰۹/۳۰)

نهمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۳۰برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :

_ پیشنهاد برگزاری همایش در راستای ترویج استفاده از مصالح بومی استان به هیات مدیره

_بحث و بررسی در خصوص تشکیل کارگروه های ذیل مجوعه

_ بررسی نامه های واصله


هشتمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست (۹۵/۰۹/۱۵)

هشتمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۱۵ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ مطرح شدن پیشنهاداتی در خصوص فرهنگ سازی صرفه جویی مصرف انرژی و مراقبت از محیط زیست
_ پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک با اداره کل آموزش و پرورش استان در خصوص برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع محیط زیست و پلیس محیط زیست مدارس
_ بررسی نامه های واصله


هفتمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست (۹۵/۰۸/۲۵)

هفتمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز سه شنبه مورخ ۹۵/۸/۲۵ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ پیشنهاد به هیات مدیره در خصوص الزام برخی موارد مربوط به برق ساختمانها در راستای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان


ششمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۸/۰۳)

ششمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۳ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ پیشنهاد به هیات مدیره در خصوص الزام عایق حرارتی سقف اول و سقف آخر ساختمانها
_ پیشنهاد به هیات مدیره در خصوص تعریف یک پروژه مطالعاتی و محاسبه انرژی ساختمان به دو روش کارکردی و تجویزی
_ پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان با اداره کل استاندارد و اقدام جهت تهیه پیش نویس
_ بررسی نامه های واصله


پنجمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۶/۲۴)

پنجمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۴ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ ارائه گزارشی از وضعیت استاندارد مصالح در استان توسط مهندس بهدانی
_ پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان اداره کل استاندارد، سازمان صنعت و معدن، نمایندگان گروههای تخصصی در خصوص ساماندهی وضعیت آسانسور
_ بررسی موارد متفرقه


چهارمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۶/۰۱)

چهارمین جلسه کمیته انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست روز دوشنبه مورخ۹۵/۶/۱ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ تصویب دیتایل های اجرایی از لحاظ مبحث ۱۹ و استعلام از گروه عمران در خصوص نحوه اجرا این نوع دیتایل ها
_ بررسی موارد متفرقه


سومین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۵/۱۳)

سومین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست روز چهارشنبه مورخ۹۵/۵/۱۳ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ بررسی دتایل های ارائه شده توسط آقای مهندس پیرعطا در راستای مبحث ۱۹
_ مقرر شد محاسبات انرژی دتایل های مصوب توسط آقای مهندس نصرآبادی انجام و جهت تصمیم گیری در جلسه آینده ارائه شود


دومین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۴/۰۲)

دومین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۴/۲ برگزار گردید؛ اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :
_ ابلاغ مواردی به دفاتر طراحی جهت مدنظر قراردادن در طراحی(رشته برق)
_ بحث در خصوص نامه ریاست سازمان در خصوص ارائه جزئیات معماری منطبق بر مبحث ۱۹
_مقرر شد پیگیری لازم جهت ارائه جزییات معماری توسط آقایان مهندس نصرآبادی و مهندس پیرعطا
_ آقای مهندس عامری مسئول پیگیری مسائل زیست محیطی
_ آقایان مهندس علمدار مقدم و مهندس بهدانی مسئول پیگیری استاندارد مصالح


اولین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست(۹۵/۰۳/۲۰)

اولین جلسه کمیته انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۳/۲۰برگزار گردید و بر اساس دستور کار جلسه آقای مهندس عباس عامری به عنوان رئیس و آقای مهندس محسن بهدانی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند. در ادامه دو فقره نامه واصل شده بررسی گردید.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار