کمیته ایمنی HSE و آسانسور

نام و نام خانوادگی سمت
عباسعلی فرهمند رییس
مریم سادات لطفی دبیر
امیر شبانی گیو عضو
حسن رضا چهکندی نژاد عضو
محمدرضا نسیمی نماینده هیات مدیره
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار