کمیته دفاتر طراحی

نام و نام خانوادگی سمت
محمدرضا بیکی رییس
محسن حسنی طبس دبیر
رضا ضیایی فرد عضو
محمد عابدینی عضو
مژگان حاتمی عضو
مهران داودی عضو
محمدرضا کارجو نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته دفاتر طراحی

دوشنبه دوهفته درمیان ساعت ۱۷:۰۰

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار