کمیته سازندگان مسکن و ساختمان

نام و نام خانوادگی سمت
مهدی فدویان عضو
محمد فرخنده دبیر
الناز شیدری عضو
یاسر بهدانی عضو
حسینی گازار عضو
پیمان هاشم زهی نماینده انجمن
عبدالواحد صالحی نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته مجریان ذیصلاح

سه شنبه یک هفته درمیان ساعت ۱۲:۰۰

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار