کمیته سیما و منظر شهری

نام و نام خانوادگی سمت
حمید فخیم زاده رییس
سید مهدی رونقی عضو
پریسا جمشیدی عضو
علی اصغری عضو
حسین رضوانی عضو
محمدمحسن فروزان عضو
محمدرضا نسیمی نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته سیما و منظر شهری

سه شنبه یک هفته درمیان ساعت ۱۳:۰۰

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار