کمیته شناسنامه فنی و ملکی

نام و نام خانوادگی سمت
امین وداد عضو
محمد رضا قدیری عضو
مرتضی تقی زاده عضو
محمدمحسن فروزان عضو
محسن سلمانی مقدم عضو
محمد رضا ریاسی عضو
عبدالرشید حسنی عضو
حسین بنی اسدی عضو
ذوالفقار آهنی نماینده هیات مدیره
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار