کمیته فرهنگی رفاهی

نام و نام خانوادگی سمت
مهدی محمدی رییس
سمانه سالاری دبیر
مرتضی توانا عضو
پریسا جمشیدی عضو
امیر فتوحی عضو
وحید برزگانی عضو
امیر کوچی عضو
مهرزاد قانعی عضو
محمد عباس نیا طهرانی مسئول ورزش
یداله محمودی نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته فرهنگی رفاهی

یک شنبه دوهفته درمیان ساعت ۱۲:۰۰

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار