کمیته نظام پیشنهادات

نام و نام خانوادگی سمت
مهدی وحیدی رئیس
محمدرضا آذرنیا دبیر
غلامرضا توکلی عضو
محمدرضا فاطمی عضو
محمدرضا بیکی عضو
سیدمهدی رونقی عضو
الیاس نجارباشی عضو
محسن نصرآبادی نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته نظام پیشنهادات

چهارشنبه دوهفته درمیان ساعت ۱۷:۰۰

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار