کمیته IT و نشریات

نام و نام خانوادگی سمت
اسدا… سلیم رئیس
مصطفی مالکی دبیر
علی کریمدادی نماینده
محسن میابادی عضو
محمد مهدی نیک شعار عضو
هدیه بیدختی عضو
الهه اکبر زاده عضو
کوثر نقره ای عضو
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار