کمیته کنترل نقشه برق

نام و نام خانوادگی سمت
علی مهرورزان عضو
مهدی دادگر عضو
محمد رضا فاطمی عضو
بهروز حسین آبادی عضو
حمید رضا غلامی عضو
علیرضا نیک شعار عضو

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.