کمیته کنترل نقشه معماری

نام و نام خانوادگی سمت
فرید فروزانفر عضو
احمد کاظمیان عضو
محمد شبانی عضو
امیر محمد بی باک عضو
محمد حسین زراعتکار عضو
حسین علی بخشی عضو
علی اضغری عضو

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.