کمیته IT و نشریات

نام و نام خانوادگی سمت
اسدا… سلیم رئیس
مصطفی مالکی دبیر
علی کریمدادی نماینده
محسن میابادی عضو
محمد مهدی نیک شعار عضو
هدیه بیدختی عضو
الهه اکبر زاده عضو
کوثر نقره ای عضو

برنامه جلسات کمیته مجریان ذیصلاح

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.