کمیسیون تخصصی برق

نام و نام خانوادگی سمت
سید محمدرضا فاطمی رئیس
سید محمد رضا علمدار مقدم دبیر
بهروز حسین آبادی نائب رئیس
محمد علی قلاسی عضو
علیرضا نیک شعار عضو
حمید رضا غلامی عضو
مهدی خسروی زادنبه عضو
علی کریمدادی نماینده هیئت مدیره

برنامه جلسات کمیسیون تخصصی برق

دوشنبه هرهفته  ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.