کمیسیون تخصصی برق

نام و نام خانوادگی سمت
سید محمد رضا علمدار مقدم رئیس
حمید رضا غلامی نائب رئیس
حسن رضوانی خراشاد دبیر
محمد علی قلاسی عضو
بهروز حسین آبادی عضو
محمود نخعی عضو
سید محمدرضا فاطمی عضو
علیرضا نیک شعار نماینده هیئت مدیره

برنامه جلسات کمیسیون تخصصی برق

دوشنبه هرهفته  ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.