کمیسیون تخصصی شهرسازی

نام و نام خانوادگی سمت
سید مهدی رونقی رئیس
اکرم کمیلی دبیر
محمد رضا نسیمی نائب رئیس
حمید فخیم زاده عضو
فروغ عباس پور عضو
نفیسه نخعی عضو
ابولفضل مهر افزا عضو
محمد حسین زراعتکار عضو

برنامه جلسات گروه تخصصی شهرسازی

دوشنبه هرهفته  ساعت ۱۳:۰۰

هشتمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی (۹۵/۰۷/۱۸)

هشتمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی روز یکشنبه مورخ۹۵/۰۷/۱۸برگزار و دستور کار جلسه به شرح ذیل بررسی گردید:

۱٫ موضوع نحوه اخذ و پرداخت حق الزحمه خدمات شهرسازی مجددا بررسی و تصمیماتی جهت ارائه به هیات مدیره اتخاذ گردید.

۲٫ بررسی نامه واصله


هفتمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی (۹۵/۰۵/۰۳)
هفتمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۳ برگزار و دستور کار جلسه به شرح ذیل بررسی گردید:
۱٫موضوع نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات شهرسازی مجددا بررسی و تصمیماتی جهت ارائه به هیات مدیره اتخاذ گردید.
۲٫نامه شورای مرکزی درخصوص مقررات مناسب سازی ساختمان ها و محیط جهت استفاده معلولین، پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی مشترک برای مهندسین شهرساز،معمار و عمران از طرف گروه مطرح شد.
۳٫مقرر شد پیشنهاد برگزاری سمینار “مبانی و روش های اجرایی تهیه طرح های تفکیکی” در اواخر مرداد ماه به کمیته آموزش ارائه گردد.

ششمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی (۹۵/۰۳/۲۳)
ششمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۲۳ برگزار و دستور کار جلسه به شرح ذیل بررسی گردید:
۱٫نامه واصله از کمیته آموزش بررسی گردید.
۲٫موضوع نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات شهرسازی بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.
۳٫مقرر شد در خصوص شرح خدمات مهندسین شهرساز و روال ارجاع کار با نمایندگی های نظام مهندسی شهرستان ها مکاتبه گردد.

پنجمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی (۹۵/۰۳/۰۹)
پنجمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۰۹ برگزار و دستور کار جلسه به شرح ذیل بررسی گردید:
۱٫نامه های واصله از شورای مرکزی بررسی و پاسخگویی گردید.
۲٫ نامه واصله از کانون کاردانها مورد بررسی قرار گرفت.
۳٫ موضوع نحوه ارجاع کارهای شهرسازی بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.

چهارمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی ( ۹۵/۰۲/۱۹)
چهارمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۹ برگزار و بر اساس دستور کار جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱٫ آقای مهندس عامری بعنوان نماینده گروه تخصصی شهرسازی در کمیته مصرف انرژی،مصالح استاندارد و محیط زیست تعیین گردیدند.
۲٫نامه های واصله از شورای مرکزی بررسی و پاسخگویی گردید.
۳٫مقرر شد پیگیری لازم درخصوص برگزاری سمینار تخصصی شهرسازی صورت گیرد.

سومین جلسه گروه تخصصی شهرسازی( ۹۵/۰۱/۳۱)
سومین جلسه گروه تخصصی شهرسازی روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۳۱برگزار و بر اساس دستور کار جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱٫ ارائه پیشنهاد به هیات مدیره درخصوص حق الزحمه سایر خدمات شهرسازی که در کمیته ۴نفره استان مصوب گردیده است.
۲٫ تعیین تکلیف نحوه ارجاع کار شهرسازی.
۳٫ اعطای احکام نمایندگان گروه شهرسازی در کمیته های زیرمجموعه.

دومین جلسه گروه تخصصی شهرسازی( ۹۴ / ۱۲/۱۶)
دومین جلسه گروه تخصصی شهرسازی روز یکشنبه مورخ ۹۴ / ۱۲/۱۶ برگزار و بر اساس دستور کار جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱٫ جزئیات روند اجرایی ارجاع کار به مهندسین شهرساز بررسی و تعیین گردید.
۲٫ برنامه های پیشنهادی گروه بمنظور پیش بینی بودجه سال۹۵ مشخص شد.

اولین جلسه گروه تخصصی شهرسازی روز یکشنبه( ۹۴/۱۲/۰۲)
اولین جلسه گروه تخصصی شهرسازی روز یکشنبه ۹۴/۱۲/۰۲ برگزار گردید و بر اساس دستور کار جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱٫ آقای مهندس سید مهدی رونقی به عنوان رئیس و خانم مهندس اکرم کمیلی به عنوان دبیر گروه تخصصی شهرسازی انتخاب شدند.
۲٫ نمایندگان گروه شهرسازی در کمیته های آموزش، سیما و منظر شهری، دفاتر طراحی و نظام پیشنهادات جهت معرفی به هیات مدیره مشخص گردیدند.
۳٫ نظام نامه اجرایی نحوه برگزاری جلسات درون سازمانی بررسی و پیشنهاداتی ارائه گردید.
۴٫ مصوبه گروه تخصصی برق درخصوص طراحی محوطه مجتمع های مسکونی بررسی و مقرر شد پس از لحاظ نمودن در شیوه نامه مربوطه به واحدهای ذیربط سازمان ابلاغ گردد.
۵٫ نامه دریافتی از اداره کل راه و شهرسازی بررسی و تصمیماتی جهت پاسخگویی مقرر گردید.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.