کمیسیون تخصصی عمران

نام و نام خانوادگی سمت
اسدا… سلیم رئیس
علی همایون مهر دبیر
محمد رضا علمی نائب رئیس
مرتضی براتی عضو
حسین بهشتی نژاد عضو
ولی ا… جعفری عضو
محسن باقری نژاد عضو
سید رضا سرافرازی نماینده هیئت مدیره

برنامه جلسات کمیسیون تخصصی عمران

دوشنبه هرهفته  ساعت ۱۲:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.