کمیسیون تخصصی عمران

نام و نام خانوادگی سمت
حسین بهشتی نژاد رئیس
ملیحه جعفری دبیر
محمد رضا علمی نائب رئیس
مرتضی براتی عضو
امین وداد عضو
یدا… محمودی نماینده هیئت مدیره

برنامه جلسات کمیسیون تخصصی عمران

دوشنبه هرهفته  ساعت ۱۲:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.